Skrivande 2017-11-22T07:44:18+00:00

För dig som älskar ordet

SKRIVANDE ÄR EN HELT NY PROFIL FRÅN LÄSÅRET 2016.
Det här är en profil för dig som älskar att skriva och berätta! Skrivarprofilen ger dig möjligheter att utvecklas som skribent och öka din medvetenhet om processen och hantverket bakom skrivandet. Den innehåller kreativt skrivande i form av noveller, poesi, manus och delar av längre texter, muntligt och skriftligt berättande, grafisk formgivning och medieproduktion.

 

Kurser

GYMNASIEGEMENSAMMA 1150P

Svenska 1100p
Svenska 2100p
Svenska 3100p
Matematik 1b100p
Samhällskunskap 1100p
Religionskunskap 150p
Naturkunskap 1100p
Idrott och hälsa 1100p
Engelska 5100p
Engelska 6100p
Historia 1b100p
Historia 2b100p

FÖRDJUPNING 500p

Film- och TV-kunskap100p
Skrivande 1100p
Dramatik och dramaturgi100p
Litteratur100p
Engelska 7100p

 

PROGRAMGEMENSAMMA 150p

Estetisk kommunikation 1100p
Konstarterna och Samhället50p

 

INRIKTNING 400p

Digitalt skapande 1100p
Medieproduktion 1100p
Medieproduktion 2100p
Medier, samhälle och kommunikation 1100p

 

GYMNASIEARBETE 100p

Gymnasiearbete100p

 

INDIVIDUELLT VAL 200p

Fotografisk bild 1100p
Fotografisk bild 2100p
Estetisk kommunikation 2100p
Matematik 2b100p
Matematik 3b100p
Entreprenörskap100p

 

Vad hände efter studenten?

Skrivande är en ny profil som startade hösten 2016, därför vet vi ännu inte vad våra kommande studenter kommer att göra i framtiden. Men vad vi vet är att de har hela världen framför sig och många spännande möjligheter som väntar på dem. Förutom att det är roligt att utveckla sitt skrivande och prova olika uttryck, så är språklig kompetens viktigt både för fortsatta studier och yrkesliv.

 

SÅ VAD VÄNTAR DU PÅ?

Kontakta oss för en prova-på-dag, när DU kan!

011 – 29 09 19

ELLER SÖK NU!