Skrivande 2017-06-12T11:38:03+00:00

För dig som älskar ordet

SKRIVANDE ÄR EN HELT NY PROFIL FRÅN LÄSÅRET 2016.
Det här är en profil för dig som älskar att skriva och berätta! Skrivarprofilen ger dig möjligheter att utvecklas som skribent och öka din medvetenhet om processen och hantverket bakom skrivandet. Den innehåller kreativt skrivande i form av noveller, poesi, manus och delar av längre texter, muntligt och skriftligt berättande, grafisk formgivning och medieproduktion.

Fokus ligger på att lära sig utveckla texter från idé till produkt. Vi hittar idéer, planerar, arbetar med olika genrer och uttrycksformer, bearbetar, ger respons och utvecklar. I profilen ingår också att läsa, analysera och reflektera över skönlitteratur.

Kurser

Vad hände efter studenten?

Skrivande är en helt ny profil från läsåret 2016. Vi vet ännu inte vad våra kommande studenter kommer att göra i framtiden, men vad vi vet är att de har hela världen framför sig och många spännande möjligheter som väntar på dem. Förutom att det är roligt att utveckla sitt skrivande och prova olika uttryck, så är språklig kompetens viktigt både för
framtida studier och arbetsliv. Oavsett om man vill bli jurist, förskollärare, ekonom, officer, psykolog, lärare, socionom, regissör, filmare, producent eller författare så ger profilen Skrivande, liksom våra andra profiler, behörighet att söka vidare till högskola och universitet.

SÅ VAD VÄNTAR DU PÅ?

Kontakta oss för en prova-på-dag, när DU kan!

011 – 29 09 19

ELLER SÖK NU!