INTRODUKTIONS­PROGRAM

Vi erbjuder två programinriktade val, IMVESEST (Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Estetiska programmet, Estetik och media) och IMVESMUS (Introduktionsprogram, Programinriktat val, mot Estetiska programmet, Musik). Utbildningen är inriktad mot Estetiska programmet och den profil man är intresserad av.
De flesta kurser läses tillsammans med övriga elever i åk 1 på programmet, men som elev på Introduktionsprogrammet får man undervisning i de grundskoleämnen som behövs för behörighet. Så fort man är behörig antas man till Estetiska programmet och den profil man har riktat in sig mot.
För att vara behörig behöver eleven godkänt i grundskolans kurser svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska, samt minst tre andra grundskoleämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.
Antagning sker i mån av plats.

Grundskoleämnen på gymnasiet

Då vi är en liten skola har vi inte alla ämnen som går att läsa på högstadiet men många utav dem kan vi erbjuda dig. Kontakta gärna oss för mer information eller om du har frågor om något!

Har du frågor om
introduktionsprogrammet?

Kontakta oss via formuläret nedan eller e-posta vår rektor Maria Björkenborn för mer information

    Ditt namn (krävs)

    Din e-postadress (krävs)

    Ämne (krävs)

    Ditt meddelande