SAGAN BÖRJADE 2004

Det här är Film & Musikgymnasiet

Film & Musikgymnasiet startade 2004, vi är alltså en ganska ung skola. Skolan ligger centralt i Norrköping och har idag 140 elever och 16 lärare.

Eftersom skolan är liten har du som elev nära till lärare och teknik. Bakom Film & Musikgymnasiet står Studiefrämjandet i Östergötland – en idéburen organisation som drivs utan vinstintresse.

Att studera på Film & Musikgymnasiet innebär att du samarbetar mycket, inom alla ämnen. Därför är det viktigt att du trivs med att arbeta i grupp och är öppen och nyfiken på andra människor och olika estetiska uttryck. Att vara elev på skolan innebär att du får producera film, musik, ljud, bild och scenproduktioner.

De olika uttrycksformerna introduceras stegvis och flätas samman med teoretiska ämnen. På det sättet tror vi att du känner glädje i att lära och förstå samtidigt som du utvecklar din kreativitet och drivkraft.

Grunden till Film & Musikgymnasiet var en övertygelse om att ett aktivt och nyfiket estetiskt förhållningssätt är positivt för kunskapssyn och lärande.

Utifrån en orubblig tro på ungdomars förmåga, startades Film & Musikgymnasiet av Studiefrämjandet i Östergötland 2004.

Idag är Film & Musikgymnasiet fortfarande ett renodlat estetiskt gymnasium, där kreativiteten står i centrum och eleverna är aktivt delaktiga i sitt lärande. Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program, och hos oss kombineras teoretiska ämnen med fördjupade kunskaper inom någon av inriktningarna film och visuell design, musik eller scen och artist.

Arbetssättet präglas av öppenhet och nyfikenhet, både gentemot andra människor och inför olika estetiska uttryck. Eleverna lär sig hela den kreativa processen från idé till färdig produkt, och utvecklar på så sätt sin problemlösningsförmåga, förmågan till kritiskt tänkande, förmågan att belysa frågor ur olika perspektiv, förmågan att strukturera och planera.
År efter år får Film & Musikgymnasiet omdömen som är klart över genomsnittet i de enkäter som Norrköpings kommun genomför, och i många viktiga kategorier får skolan bäst omdömen av alla. Till exempel gäller det arbetsmiljö och klimat, lärare och undervisning, jämställdhet, trygghet och lokaler.

Vad vi gör under ett läsår

Konserter 95%
Filmer 95%
Radio 83%
Utställningar 75%
Musikaler 78%

Vår personal

Annelie Lemon

Elevadministratör

Jobbar med:

Elevadministratör

E-posta mig

011-29 09 19

Michael Lindholm

Lärare

Jobbar/undervisar i:

Ensemble 1 & 2
Gehörs & musiklära
Digitalt skapande 1 & 2
Mentor

E-posta mig

Henrik Dahnsjö

Lärare

Jobbar/undervisar i:

Medieproduktion 1
Digitalt skapande 1
Film & TV-produktion 2

E-posta mig

Johan Sperling

Lärare

Jobbar/undervisar i:

Matematik 1, 2 & 3
Naturkunskap
Mentor

E-posta mig

Jonas Agebjörn

Lärare

Jobbar/undervisar i:

Engelska 5, 6 & 7
Film & TV-kunskap
Mentor

E-posta mig

Maria Fagerberg

Bitr. rektor / Lärare

Jobbar/undervisar i:

Svenska 2 & 3, Ansvarig för skrivarprofilen

E-posta mig

Ronny Ohlsson

Systemtekniker

Jobbar med:

Systemtekniker

E-posta mig

Samuel Claesson

Lärare

Jobbar/undervisar i:

Medieproduktion 1, 2
Fotografisk bild 1, 2
Konstarterna & samhället 1
Mentor

E-posta mig

Jörgen Larsson

Lärare

Jobbar/undervisar i:

Ljudproduktion 1, 2
Musikproduktion 1
Mentor

E-posta mig

Agnes Thorell

Lärare

Jobbar/undervisar i:

Dansträning

E-posta mig

Cia Lilja

Lärare / SYV

Jobbar/undervisar i:

Samhällskunskap
Religion
Mentor
SYV

E-posta mig

Lasse Petersson

Lärare

Jobbar/undervisar i:

Sång 1, 2 & 3
Ensemble med körsång
Estetisk kommunikation 1
Bruksspel
Mentor

E-posta mig

David Richardson

Lärare

Jobbar/undervisar i:

Brukspiano
Ensemble med körsång
Sång 1 & 2
Medieproduktion 1
Mentor

E-posta mig

Susanna Rothpfeffer

Lärare

Jobbar/undervisar i:

Historia
Konstarterna & samhället

E-posta mig

Jakob Sjöberg

Lärare

Jobbar/undervisar i:

Teater

E-posta mig

Josefine Willén

Lärare

Jobbar/undervisar i:

Gehörs och musiklära
Sång

E-posta mig

Peter Warma

Rektor

Jobbar/undervisar i:

Rektor

E-posta mig

Tfn: 0765-25 23 33

SÅ VAD VÄNTAR DU PÅ?

Kontakta oss för en prova-på-dag, när DU kan!

011 – 29 09 19

ELLER SÖK NU!