SAGAN BÖRJADE 2004

Det här är Film & Musikgymnasiet

Film & Musikgymnasiet startade 2004, vi är alltså en ganska ung skola. Skolan ligger centralt i Norrköping och har idag 140 elever och 16 lärare.

Eftersom skolan är liten har du som elev nära till lärare och teknik. Bakom Film & Musikgymnasiet står Studiefrämjandet i Östergötland – en idéburen organisation som drivs utan vinstintresse.

Att studera på Film & Musikgymnasiet innebär att du samarbetar mycket, inom alla ämnen. Därför är det viktigt att du trivs med att arbeta i grupp och är öppen och nyfiken på andra människor och olika estetiska uttryck. Att vara elev på skolan innebär att du får producera film, musik, ljud, bild och scenproduktioner.

De olika uttrycksformerna introduceras stegvis och flätas samman med teoretiska ämnen. På det sättet tror vi att du känner glädje i att lära och förstå samtidigt som du utvecklar din kreativitet och drivkraft.

Grunden till Film & Musikgymnasiet var en övertygelse om att ett aktivt och nyfiket estetiskt förhållningssätt är positivt för kunskapssyn och lärande.

Utifrån en orubblig tro på ungdomars förmåga, startades Film & Musikgymnasiet av Studiefrämjandet i Östergötland 2004.

Idag är Film & Musikgymnasiet fortfarande ett renodlat estetiskt gymnasium, där kreativiteten står i centrum och eleverna är aktivt delaktiga i sitt lärande. Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program, och hos oss kombineras teoretiska ämnen med fördjupade kunskaper inom någon av inriktningarna film och visuell design, musik eller scen och artist.

Arbetssättet präglas av öppenhet och nyfikenhet, både gentemot andra människor och inför olika estetiska uttryck. Eleverna lär sig hela den kreativa processen från idé till färdig produkt, och utvecklar på så sätt sin problemlösningsförmåga, förmågan till kritiskt tänkande, förmågan att belysa frågor ur olika perspektiv, förmågan att strukturera och planera.
År efter år får Film & Musikgymnasiet omdömen som är klart över genomsnittet i de enkäter som Norrköpings kommun genomför, och i många viktiga kategorier får skolan bäst omdömen av alla. Till exempel gäller det arbetsmiljö och klimat, lärare och undervisning, jämställdhet, trygghet och lokaler.

Vad vi gör under ett läsår

Konserter 95%
Filmer 95%
Radio 83%
Utställningar 75%
Musikaler 78%

Vår personal

Maria Björkenborn 

Rektor

Kontakta mig: 011-29 09 20

Maria Fagerberg 

Bitr. Rektor, Svenska 2-3, Medieproduktion 1, Skrivande,
Litteratur, Dramatik och dramaturgi, mentor

Annelie Lemon 

Administratör

Kontakta mig på:
011-29 09 19

Jonas Agebjörn 

Engelska 5-7, Film- och TV-kunskap, Konstarterna och samhället, mentor

Samuel Claesson 

Fotografisk bild 1 & 2, Medieproduktion 1 & 2,
Medier, samhälle och kommunikation 1, Digitalt skapande, Svenska 1, mentor

Henrik Dahnsjö

Film- och TV-produktion 1 & 2, Filmproduktion,
Medieproduktion 1, Digitalt skapande, mentor Pappaledighet

Anna Holmqvist Fridh 

Dans, Idrott, Religion

Inger Karlsson 

Skolsköterska

Jörgen Larsson 

Ljudteknik, Musikproduktion 1 & 2, Ljudproduktion 1 & 2,
Radioproduktion, Film- och interaktiv ljudproduktion, mentor

Cia Lilja

Samhällskunskap 1b, Religionskunskap 1,
Studievägledare, mentor, Mammaledighet

Michael Lindholm

Digitalt skapande, Ensemble, Stränginstrument,
Gehörs- och musiklära, mentor

Ronnie Ohlsson 

Systemtekniker

Lasse Petersson 

Estetisk kommunikation 1 & 2, Bruksspel- och ackompanjemang,
Instrument/sång, Gehörs- och musiklära, Ensemble med körsång, mentor

David Richardsson

Bruksspel- och ackompanjemang, Instrument/sång, Ensemble,
Gehörs- och musiklära, Ensemble med körsång, mentor

Susanna Rothpfeffer 

Historia 1b & 2b, Psykologi 1 & 2b,
Konstarterna och samhället, mentor

Jakob Sjöberg 

Estetisk kommunikation 1 & 2, Scenisk gestaltning 1 & 2
Svenska 1, mentor

Johan Sperling 

Matematik 1b-4b, Naturkunskap 1b, Svenska 2, mentor

Josefine Willén 

Sång, Estetisk kommunikation 1 & 2, Ensemble med körsång,
Gehörs- och musiklära, mentor

Daniel Tidemo 

Film- och TV-produktion 1 & 2, Filmproduktion, Medieproduktion 1,
Medier samhälle och kommunikation, Digitalt skapande, mentor

SÅ VAD VÄNTAR DU PÅ?

Kontakta oss för en prova-på-dag, när DU kan!

011 – 29 09 19

ELLER SÖK NU!